Otter Player Stats

Name Played Goals Avg Exclusions Avg
Gergely Bocsi 6 1 0.2 11 1.8
Nuno Cerqueira 2 0 0.0 1 0.5
Tim Chambers 2 9 4.5 1 0.5
Ben Cocksworth 4 1 0.2 4 1.0
Nicholas Corjon 6 20 3.3 4 0.7
Denes Csizsinszky 7 3 0.4 9 1.3
Christopher Eden 5 0 0.0 0 0.0
Henry Elwell-Sutton 7 0 0.0 0 0.0
Leon Estrella 5 0 0.0 1 0.2
Orion Ganase 4 1 0.2 5 1.2
Omiros Pantazis 7 15 2.1 10 1.4
Harrison Peel 7 4 0.6 3 0.4
Nikolaos Roussos 7 7 1.0 2 0.3
Daniel Shunn 4 3 0.8 6 1.5
Pier Spagna 7 6 0.9 6 0.9
Nikos Zavitsanos 2 1 0.5 4 2.0