Otter Player Stats

Name Played Goals Avg Exclusions Avg
Paolo Alfe 4 0 0.0 0 0.0
Nicholas Corjon 8 15 1.9 2 0.2
Denes Csizsinszky 7 2 0.3 3 0.4
Alexander Davies 2 0 0.0 0 0.0
Danny Davis 3 0 0.0 1 0.3
Mario De Lera Calero 4 0 0.0 1 0.2
Christopher Eden 7 0 0.0 5 0.7
Orion Ganase 8 15 1.9 9 1.1
Guillermo Herrera Blanco 5 3 0.6 8 1.6
Ivan Martinelli 4 5 1.2 3 0.8
George Mavropoulos 10 2 0.2 21 2.1
Omiros Pantazis 10 20 2.0 11 1.1
Quentin Peres 6 3 0.5 7 1.2
Nathan Perren 5 11 2.2 5 1.0
Markos Pitsios 1 0 0.0 2 2.0
Ivor Sokolic 2 0 0.0 0 0.0
Pier Spagna 3 2 0.7 4 1.3
Christoforos Vossos 3 1 0.3 2 0.7
Alexandros Zachariades 5 5 1.0 5 1.0
Nikos Zavitsanos 6 2 0.3 11 1.8