Portobello (M)

Saturday 23 February, 2019, Watford

Time White Team Blue Team
14:15 Portobello Exeter
19:15 Sutton & Cheam Portobello

Sunday 24 February, 2019, Watford

Time White Team Blue Team
11:45 Sheffield Portobello

Saturday 16 March, 2019, Haberdashers

Time White Team Blue Team
16:45 Durham Palatinates Portobello

Sunday 17 March, 2019, Haberdashers

Time White Team Blue Team
11:15 Welsh Wanderers Portobello