Southampton (M)

Sunday 16 February, 2020, Marlborough College

Time White Team Blue Team
10:15 Southampton Hucknall

Saturday 14 March, 2020, Haberdashers

Time White Team Blue Team
16:45 Southampton York

Sunday 15 March, 2020, Haberdashers

Time White Team Blue Team
12:30 Southampton Rotherham Metro